Dela sida

Säkerhetsdörrar RC4 | Dörrguide

3 april 2023
Säkerhetsdörrar RC4 Dörrguide
Dela sida

Introduktion för Säkerhetdörrar RC4

En RC4-säkerhetsdörr är en högsäkerhetsdörr som uppfyller kraven för motståndsklass 4 (Säkerhetsdörrar RC4) enligt den europeiska standarden EN1627. Denna klassificering innebär att dörren klarar av en extra hög nivå av fysisk påverkan och inbrottsförsök.

RC4-dörren består av en kraftig stålkonstruktion och är utrustad med flera olika skyddande lager för att säkerställa dess styrka och motståndskraft. Dörrbladet är uppbyggt i 2 mm stålplåt i dörrlådan och frontplåten är 3 mm tjock. Dörrkarmen är förstärkt med stål och fästpunkterna är skyddade för att förhindra manipulation. Den är även förankrad i väggen med speciella ankarbultar och skruvar, vilket gör det svårt att dra ut karmen från väggen.

Dörrbladet är utrustat med flera säkerhetsdetaljer som ett extra och RC4-godkänt låssystem med flera låspunkter samt cylinder med hög säkerhetsnivå.

Hur länge motstår en RC4 klassad dörr ett inbrottsförsök?

Enligt standarden ska en RC4-dörr kunna motstå ett inbrottsförsök i upp till 30 minuter. Det innebär en effektiv angreppstid om 10 minuter. Vid testning av en RC4-dörr räknar man med att inkräktaren har erfarenhet av inbrott och tar mer tid på sig. Dessutom har personen tillgång till tyngre verktyg som yxa, såg, hammare, mejslar samt en batteridriven borrmaskin.

Trots en mer erfaren inkräktare med tillgång till tyngre verktyg tar dörren relativt lång tid att få upp. Detta innebär att dörren är utformad och konstruerad för att ge ett högt skydd mot inbrott och ger tillräckligt med tid för att larma säkerhetspersonal eller polis.

Var förekommer dörrar enligt benämningen ”Säkerhetsdörrar RC4” och vad är dess användningsområden?

Dörrarna används brett i alla möjliga olika sammanhang och är ett bra exempel på en högsäkerhetsdörr. De återfinns i industrier, företagsbyggnader, lagerlokaler och myndighetsbyggnader. Nedan följer några exempel på högriskområden är de är mer förekommande än i andra sammanhang.

RC4-säkerhetsdörrar är utformade för att tillhandahålla den högsta nivån av säkerhet i högriskområden där känslig information eller värdefulla tillgångar måste skyddas. Dessa dörrar används i en mängd olika områden, från finansiella institutioner och försvarsanläggningar till forskningslaboratorier och myndighetsbyggnader.

Inom exempelvis banksektorn är RC4-säkerhetsdörrar oumbärliga för att skydda kundernas tillgångar och pengar. Dessa dörrar är konstruerade för att motstå borrning, skärning och kraftiga slag, och har hög brandbeständighet. De finns i olika storlekar och kan anpassas efter olika behov, som att skydda stora kassaskåp eller mindre säkerhetsfack.

Ett annat exempel är försvarssektorn där RC4-säkerhetsdörrar används för att skydda högteknologisk utrustning, vapen och känslig information. Dörren skapar därmed en säker plats för försvarsutrustning och skyddar mot spionage och sabotage. I många fall är en högklassad dörr som RC4 ett myndighetskrav för dessa typer av anläggningar.

Inom forskningsområdet används RC4-säkerhetsdörrar i laboratorier där farliga ämnen eller farliga experiment genomförs. Dessa dörrar är konstruerade för att motstå höga temperaturer och explosionsrisk, vilket minimerar risknivån för forskare.

RC4-säkerhetsdörrar är också vanliga i myndighetsbyggnader där känslig information och dokument måste skyddas. Dessa dörrar används för att skydda mot obehörig åtkomst, stölder och dataintrång.

Sammantaget används RC4-säkerhetsdörrar i en mängd olika högriskområden där högsta nivån av säkerhet är nödvändig. Dessa dörrar ger en pålitlig och effektiv lösning för att skydda känslig information, värdefulla tillgångar och liv.

Varför välja en RC4 istället för en RC3?

RC4-dörrar har flera fördelar jämfört med RC3-dörrar. Här är de största och mest särskiljande fördelarna med RC4-dörrar:

Högre säkerhetsnivå: RC4-dörrar erbjuder högre säkerhetsnivå än RC3-dörrar. De är utformade för att motstå mer sofistikerade inbrottsförsök och kan ge ett extra lager av skydd för människor och egendom. Högre krav gäller på bland annat låssystem och dörrbladets material och tjocklek, vilket är en viktig faktor.

Ökad tid att ringa till polis och larmtjänst: En av de större skillnaderna är att en RC4-dörr har 30 minuter istället för 20 minuters angreppstid vid säkerhetstest. Detta ger dig extra värdefull tid att avvärja angreppet innan situationen hinner bli kritisk eller potentiellt livshotande.

Ökad hållbarhet: RC4-dörrar är mer robusta och slitstarka än RC3-dörrar. De är tillverkade med högkvalitativt material och har utformats för att klara av högre påfrestningar, vilket gör dem idealiska för användning i högriskmiljöer.

Bättre isolering: RC4-dörrar har bättre isoleringsförmåga än RC3-dörrar. De är utformade för att minimera energiförlusten och bibehålla en jämn temperatur inomhus, vilket kan leda till lägre energikostnader och en mer bekväm miljö.

Andra fördelar

En annan fördel med RC4-dörrar är att de kan erbjuda högre skydd mot brand jämfört med RC3- och RC2-dörrar. Detta beror på att RC4-dörrar ofta är tillverkade av material med högre brandmotstånd, vilket minskar risken för brandgenomsläpp.

Ytterligare en fördel med RC4-dörrar är dess flexibilitet när det gäller design. RC4-klassningen finns tillgänglig för ett brett utbud av dörrar, från vanliga ytterdörrar till branddörrar och balkongdörrar. Detta ger användarna möjlighet att välja en RC4-dörr som passar deras specifika behov och krav på säkerhet.

Är glaset i min RC4 verkligen säkert?

Ja, glaset i RC4-säkerhetsdörrar är säkert och är speciellt tillverkat för att uppfylla höga säkerhetskrav. Vid tillverkning av RC4-säkerhetsdörrar är glaset en viktig faktor att ta hänsyn till för att uppnå högsta möjliga säkerhet. MaxiDoor bygger sina säkerhetsdörrar med skottsäkerhet och avancerat ballistiskt skyddsglas BR6NS/FB7NS. Glaset har också explosionsklass EXR5NS. Dörrarna kan även förstärkas med polykabonat eller laminat.

Genom att använda förstärkt glas minskar risken för inkräktare att ta sig in genom dörren genom att krossa eller bryta sönder glaset. Förutom att det ger en högre säkerhet bidrar det också till att öka energieffektiviteten och minska ljudöverföringen. Isolerat glas kan också användas i RC4-dörrar för att ytterligare förbättra dörrarnas ljud- och värmeeffektivitet.

Sammanfattningsvis är glaset i RC4-säkerhetsdörrar en viktig faktor för att uppnå högsta möjliga säkerhet. Dessutom kan glas i dörrar ge bättre siktbarhet och kommunikation mellan olika områden på arbetsplatsen, vilket kan öka samarbetet och minska risken för olyckor och skador. Glas i dörrar kan också bidra till att skapa en öppnare och mer inbjudande atmosfär på arbetsplatsen, vilket kan förbättra trivseln och öka motivationen hos anställda.

Exempel på dörrtyper

RC4-säkerhetsdörrar används i olika typer av dörrar, beroende på organisationens eller privatpersonens behov. De vanligaste typerna av dörrar med RC4-klassning kan användas för exempelvis ytterdörrar, branddörrar, balkongdörrar eller entrédörrar.

Ytterdörrar som är RC4-klassade används ofta för att skydda mot inbrott och andra hot utifrån. Dessa dörrar kan installeras i både privata bostäder och kommersiella fastigheter. RC4-dörrar är inte ännu det vanligaste för ytterdörrar till bostäder. De tillhör kategorin av de mest säkra och prisvärda dörrar som kan installeras för en bostad.

Branddörrar med RC4-klassning kan användas för att ge både brand- och inbrottsskydd. Dessa dörrar kan vara särskilt viktiga i offentliga byggnader eller kommersiella fastigheter där det är viktigt att säkerställa att människor kan evakueras säkert vid en nödsituation. Då en RC4 dörr har en mer rejäl konstruktion skyddar den extra vid brand.
Balkong- eller altandörrar kan också installeras med RC4-klassning för att ge extra skydd för lägenheter eller villor. Dessa dörrar kan vara särskilt viktiga för personer som bor på bottenvåningen eller markplan, således har en högre utsatthet för intrång.

Entrédörrar är en av de vanligaste dörrtyperna att ha RC4-klassning för. Anledningen är att de för många verksamheter fungerar som det yttre skalet och i många fall är det enda självklara sättet att ta sig in i byggnaden. Det är inte ovanligt att lägga högst klassningar i det yttre skalet av byggnaden, för att sedan sänka klassningar på inre dörrar. En entrédörr eller ett entréparti görs vanligen också med stora öppna glaspartier av estetiska och praktiska skäl.

Ett bra val

Sammanfattningsvis kan sägas att RC4-dörrar erbjuder högre nivå av inbrottsskydd, bättre skydd mot brand och en flexibilitet i designen som gör dem till ett populärt val för både företag och privatpersoner som söker högsta möjliga säkerhet för sina hem och lokaler.

För den som vill ha en bra totallösning gällande säkerhet är en RC4 dörr vår rekommendation. Dörren kan anpassas i era mått och lackeras i valfri RAL-kulör. Det är även möjligt att få kromad finish på stålglaspartier. Dörren utrustas med lås, dörrstängare, kodlås och övriga tillval efter era behov. Kontakta oss för att få en skräddarsydd lösning för era RC4-säkerhetsdörrar.

FAQ

Vad innebär RC4-klassificeringen i Säkerhetsdörrar RC4 och vad betyder det?

RC4-klassificeringen avser en av de högsta nivåerna av inbrottsskydd en dörr kan ha enligt den europeiska standarden EN 1627. Det innebär att en RC4-dörr är testad och certifierad för att motstå en avancerad inbrottsteknik som inkluderar verktyg. De klasser som är högre idag är RC5 och RC6 som erbjuder vissa förstärkningar och förbättringar av totalskyddet.

Vilken typ av material används för att konstruera RC4-säkerhetsdörrar?

RC4-säkerhetsdörrar är vanligtvis tillverkade av högkvalitativt stål, men kan också innehålla material som aluminium eller glas, beroende på användningsområde och behov.

Hur fungerar det flerpunktslåssystem som används i RC4-säkerhetsdörrar?

Det flerpunktslåssystem som används i RC4-säkerhetsdörrar innebär att låset är anslutet till flera punkter runt om i dörren och ramen, vilket ger extra styrka och stabilitet. Detta gör det svårt att bryta upp dörren eller öppna den med kraft.

Vilka tester och certifieringar måste RC4-säkerhetsdörrar genomgå för att uppfylla standarderna?

RC4-säkerhetsdörrar måste genomgå olika tester för att uppfylla europeiska standarder, såsom inbrottstester enligt EN 1627, brandtester enligt EN 1634 och ljudtestning enligt EN ISO 10140. De måste också certifieras av en auktoriserad tredje part. MaxiDoor testar och får sina dörrar godkända via det statliga testningsinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden.

Hur kan RC4-säkerhetsdörrar anpassas för att passa olika typer av byggnader och användningsområden?

RC4-säkerhetsdörrar kan anpassas med olika funktioner och tillbehör för att passa specifika behov, som exempelvis brandmotstånd, isolering, akustisk kontroll och design. De kan också tillverkas i flertalet olika storlekar och former. Med hjälp av er erfaren dörrtillverkare som MaxiDoor kan lämpliga rekommendationer göras gällande dörrens funktion, bästa materialval för ändamålet och tillval. Om dörrtillverkaren förstår dörrens syfte kan också därefter en totallösning skapas som maximerar säkerhet, användarvänlighet, brandskydd och långsiktig funktion.

Vilka typer av företag eller organisationer kan dra nytta av att installera RC4-säkerhetsdörrar?

Alla typer av företag eller organisationer som behöver högsta möjliga säkerhet, som exempelvis banker, butiker, kontor, sjukhus, fängelser och militära anläggningar, kan dra nytta av att installera RC4-säkerhetsdörrar.

Gör offertförfrågan