Kvalitet & miljö

Dela sida

Kvalitet

Vi känner stort ansvar för att våra produkter och lösningar bidrar till en hållbar utveckling i samhället. Vi följer noggrant de lagar och krav som ställs på oss som tillverkare och vi arbetar långsiktigt för att minimera vår miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1 (1 8000).

Vi använder dokumenterade processer i hela ledet för att säkerställa god kvalitet i produkter och leveranser. För information gällande produktcertifikat hänvisas till respektive prouktinformation.

Kvalitet i produkter, analys och leverans

MaxiDoor ska med följande kvalitetsprinciper vara branschledande genom:
 • Hög prestanda och kvalitet gällande tillverkade produkter
 • Stor tillgänglighet avseende sortiment
 • Korrekt, snabb och lättillgänglig information
 • Effektiv och precis orderhantering
 • Säkra leveranser
 • Professionellt bemötande och relationer med kunder
 • Kundanpassade och effektiva lösningar
 • Systematiskt förbättringsarbete för ökad effektivitet och kundtillfredsställelse
Miljö

MaxiDoor ska ständigt förbättra sitt miljöarbete och medverka till varaktig och hållbar utveckling.

 • Vi ska följa miljökrav
 • Vi ska ställa krav på leverantörer
 • Vi ska ha en effektiv hantering av restprodukter
 • Vi ska minimera energi- och materialförbrukning
Arbetsmiljö

MaxiDoor ska i sitt arbetsmiljöarbete:

 • Eftersträva att minimera risker och skador på arbetsplatsen
 • Präglas av god kompetens i alla befattningar
 • Delge möjlighet till yrkesmässig utveckling
 • Arbeta för ständiga förbättringar
 • Följa aktuella bestämmelser och uppsatta rutiner
CE-märkning

Sedan 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration. MaxiDoor följer givetvis detta krav och vi skickar med en prestandadeklaration för alla CE-märkta produkter.

Campus-usö-örebro-ståldörr-Maxidoor-4
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier och aluminiumpartier.

Läs mer

05
Vilka funktioner behöver jag?

MaxiDoor jobbar hårt för att utveckla en hög funktion i våra dörrar och erbjuda marknaden dörrar som klarar det mesta i form av brand, säkerhet och slitage.

Läs mer

Långsiktighet
MaxiDoor är ett kunskapsföretag med säkerheten i fokus

En självklar partner för dörrlösningar. Vi hjälper arkitekter, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter att lösa komplexa brand- och säkerhetsfrågor i byggnader.

Läs mer