Branddörrar

Branddörrar installeras med fördel i biltunnlar, parkeringshus, industrier, skolor, sjukhus, trapphus och i andra offentliga byggnader. En brandsäker byggnad är inte bara en god investering utan även ett krav. MaxiDoor tar fram en totallösning med branddörrar, brandluckor och andra nyckelfaktorer för en optimal säkerhet.

Dela sida

Branddörrar utifrån klassificering

Vi har branddörrar med olika klassificering och brandklasser. Välj om du behöver en enkeldörr eller en dubbeldörr. Vi erbjuder också brandklassade dörrar i specialmått. Våra branddörrar är också ljudklassade.

Branddörr-md-61-bild

Branddörr MD61

En mångsidig branddörr som passar bra i miljöer som ställer höga krav på brandskydd.

BrandEI230, EI215 EW60, EI230 EW60
RökgastäthetSa/S200

Läs mer

Dubbeldörr

Branddörr MDD61

MDD61 fungerar som en dubbeldörr i stället för enkeldörr.

BrandEI230, EI215 EW60, EI230 EW60
Rökgastäthet

Läs mer

Svensk tillverkare av branddörrar

En branddörr är i grunden en specialtillverkad ståldörr med den huvudsakliga funktionen att skydda både människor och byggnader mot rök- och brandutveckling. Den huvudsakliga funktionen en branddörr har är dess förmåga att isolera utrymmen under en viss tid. Jämfört med vanliga trädörrar gör en branddörr stor skillnad för att möjliggöra att branden inte sprider sig och dessutom att människor hinner göra en säker utrymning i tid.

Svensktillverkade branddörrar
Branddörrar brandklassning

Hur lång tid klarar dörren direkt eld?

Beroende på vilken typ av branddörr och vilken brandklassning dörren har klarar den av direkt brand under olika tidsintervall. De vanligaste modellerna har en motståndstid på mellan 30 och 60 minuter. Detta ska vara tillräckligt för att minimera rök- och brandutveckling till dess att brand kan släckas.

Välj rätt branddörr för er byggnad

Branddörrar och säkra utgångar är krav i alla byggnader. Det som skiljer sig mellan olika branddörrar är bortsett från utseendet den säkerhetsklassning och främst brandklassning som dörren har. I en byggnad kan det krävas en lägre brandklass då man av olika skäl anser att riskerna inte är lika höga. Det som ligger till grund för vilken brandklassning en byggnad har kan vara exempelvis storleken på lokalen, hur många personer som ska vistas i lokalen, antal trappor och mycket mer. Branddörrar placeras med fördel ofta nära trapphus för att man ska ha en snabb utväg vid brand. Dörrarna ska även enbart gå att öppnas inifrån för att skydda utvägen. Det är slutligen också viktigt att dörrarna alltid hålls stängda och vid undantagsfall då dörrar är öppna ska det finnas en automatisk mekanism kopplad till brandlarmen som stänger dörrarna vid tecken på brand.

Brandklass branddörrar
Säkerhetsklass branddörrar

Vilken brandklass behöver jag?

Utan att vara insatt i byggnadsarbete är det väldigt svårt att på rak arm avgöra vilken klassning som krävs för din byggnad. Som med mycket annat kan man också givetvis välja att ha högsta säkerhetsklass trots att byggnaden inte kräver det, för att man värderar sin egen och byggnadens säkerhet. Utgår vi ifrån riktlinjer som kommer från arkitekter och bygghandlingar handlar det om tre klasser: E, I och W som sedan följs av tiden i antal minuter som dörren motstår direkt brand. Till exempel kan en vanlig lägenhetsdörr ha EL30 och därmed 30 minuters brandmotstånd. Vad varje specifik bokstav har för innebörd kan du läsa mer kring på denna länk. Är dörr slutligen klassad för Sa eller s200 innebär det att dörren också har högre skydd mot brandfarliga gaser.

Ta hjälp av experter och få rätt rådgivning

Vi på MaxiDoor har erfarenhet från över 70 års tillverkning och installation av branddörrar. Detta innebär att vi hjälper er ta reda på den klassning som krävs och andra insikter som kan vara viktiga inför din investering i nya branddörrar. Trots allt är det en väldigt viktig investering som man många gånger enbart gör en gång. Därefter behöver man kunna förlita sig på dörrens kvalitet, hållbarhet och funktion i många år framöver. Vi hjälper er med ert inköp och analyserar det från flera infallsvinklar för att ge er den bästa totallösningen. En unik aspekt med MaxiDoor är vår förmåga och erfarenhet av att ta fram speciallösningar och funktioner om vi anser att det ökar säkerhet eller funktion. Kontakta en rådgivare så hjälper vi er!

Rådgivning branddörrar
Försäkringsskador branddörr

Avgörande vid försäkringsskador

Försäkringsbolagen rekommenderar att hela fastigheten ska vara utrustad med branddörrar vid alla avgörande passager. Det handlar om alla avdelande utrymmen som skiljer kontor från produktionslokal eller kontor till trapphus. Anledningen till detta är att kunna begränsa brandens spridning till det utrymme den startat. Skulle det exempelvis inträffa en brand i en verkstad och branden sprider sig till kontor och det inte finns branddörrar och brandklassade väggar mot kontor, kommer troligen avdrag göras på skadeersättningen.

Inför att ni tecknar en försäkring rekommenderar vi att en behörig besiktningsman får komma och titta på er byggnad och lämna förslag på förbättringar av er brandsäkerhet. Det kan gälla materialval, dörrar, väggar och larm. Det är alltid smartast att agera proaktivt och investera i sin brandsäkerhet innan något händer.

Samtliga MaxiDoors modeller av branddörrar har genomgått brandtester

Våra dörrar testas hos statliga RISE (Research Institutes of Sweden). Processen görs genom att utsätta dörrarna för påfrestningar som ska efterlikna en verklig brand. Det handlar om eldkastare, ugn och röktester.

Brandprov testas i ugn där temperatur bestämmer dörrens motståndskraft beroende på hur länge dörren inte ökar till en viss temperatur eller börjar fatta lågor. Resultatet ger dörren en siffra som anger hur länge dörren kan motstå direkt eld.

Brandtester branddörrar
Brandklassificering branddörrar
Brandtest i praktiken

När en dörr ska brandtestas används dörren vanligen som öppning till en stor ugn. Därefter eldas det i ugnen med hög värme i det antalet minuter som man söker brandklassificering för. Det fullständiga tidsregistret som kan testas är: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 och 360 minuter. Den tidsklassningen kombineras sedan med de olika tilläggbeteckningarna.

Enligt ny standard krävs det att dörren brandtestas både utåt och inåt. För att dörren ska räknas som godkänd behöver som ovan beskrivet dörrens temperatur underskrida en viss nivå. Dörren får heller ej börja fatta lågor under testet.

Bygg
Vilka branscher är våra produkter förekommande inom?

Våra dörrar återfinns på samhällets mest centrala funktioner som sjukhus, fängelser, rättscentrum samt inom fastighet och industri.

Läs mer

produkter-ruta
Vilken säkerhetsdörr behöver jag? Lugn, vi hjälper dig!

Vi håller hårt på både vår produktkvalitet och leveranskvalitet vilket medför att vi löser komplexa projekt i nära samarbete med både uppdragsgivare och leverantörer för bästa resultat.

Läs mer

fragor-svar
Personlig vägledning och långsiktighet är viktigt för oss

Vi hjälper dig få klarhet genom att redovisa en väldokumenterad process. MaxiDoor hjälper dig från idé till installerad dörr.

Läs mer