Ljudisolerande dörrar

Dela sida

Ljuddämpande och ljudisolerande dörrar

Förmågan att dämpa, reducera ljud som kommer från t.ex. tal, radio, TV och vägtrafik provas enligt standard ISO En 140:3:2006. Den använda provstandarden mäter verklig reduktion i frekvensområdet 50-3150 Hz där en genomsnittlig reduktion av luftljudet Rw som är mätt i enheten dB (decibelskala).

Normalomfånget av dB skalan mäts mellan 0 dB (hörseltröskel) till 130dB (smärttröskel). Skalan vid mätning av ljudet är logaritmisk vilket betyder att en liten ökning i antal dB motsvara en pålitlig ökning av ljudnivån, t.ex. om en bullerkälla ökar med 3dB betyder det att ljudnivån har fördubblats.

Beroende på kundens krav så har vi ljuddörrar som uppfyller olika nivåer av ljudisolering upp till 50dB.

Ljudisolerade dörrar

Våra klasser

Brandskydd

Läs mer

Säkerhet

Läs mer

Ljudisolering

Läs mer

Klimat

Läs mer

Skottsäkerhet

Läs mer

Brandgastäthet

Läs mer

Explosionsskydd

Läs mer

Korrosivitetsklass

Läs mer

Campus-usö-örebro-ståldörr-Maxidoor-4
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier och aluminiumpartier.

Läs mer

Bygg
Vilka branscher är våra produkter förekommande inom?

Våra dörrar återfinns på samhällets mest centrala funktioner som sjukhus, fängelser, rättscentrum samt inom fastighet och industri.

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Vilken säkerhetsdörr behöver jag? Lugn, vi hjälper dig!

Vi håller hårt på både vår produktkvalitet och leveranskvalitet vilket medför att vi löser komplexa projekt i nära samarbete med både uppdragsgivare och leverantörer för bästa resultat.

Läs mer