Brandgastäthet

Dela sida

Branddörrar med brandgastäthet

Inandning av brandgaser utgör den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Därför är det givetvis mycket viktigt att en branddörr klarar av att hålla tätt mot dessa gaser i händelse av brand. Reglerna i BBR utgår från brandgastäthetsklasserna Sa och Sm enligt SS-EN 13501-2. Var ståldörren ska monteras är avgörande för vilken klass som ska användas. Sa och Sm är mått på hur tät dörren är vid olika temperatur- och tryckförhållanden.

Brandgastätheten S är dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Sa reglerar kalla rökgaser, Sm varma brandgaser (200o)

Våra klasser

Brandskydd

Läs mer

Säkerhet

Läs mer

Ljudisolering

Läs mer

Klimat

Läs mer

Skottsäkerhet

Läs mer

Brandgastäthet

Läs mer

Explosionsskydd

Läs mer

Korrosivitetsklass

Läs mer

Campus-usö-örebro-ståldörr-Maxidoor-4
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier och aluminiumpartier.

Läs mer

Bygg
Vilka branscher är våra produkter förekommande inom?

Våra dörrar återfinns på samhällets mest centrala funktioner som sjukhus, fängelser, rättscentrum samt inom fastighet och industri.

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Vilken säkerhetsdörr behöver jag? Lugn, vi hjälper dig!

Vi håller hårt på både vår produktkvalitet och leveranskvalitet vilket medför att vi löser komplexa projekt i nära samarbete med både uppdragsgivare och leverantörer för bästa resultat.

Läs mer