Brandskydd

Dela sida

Brandskydd & brandskyddsklasser

Här hittar du information om brandskydd och brandskyddsklasser för våra branddörrar och säkerhetsdörrar.

E-klass

Anger integritet i minuter, skyddar mot lågor och genombrinning.

A-klass

Anger integritet samt värmeledning i minuter. Max temperaturstegring 280/330C.
Maximalt 280 i genomsnitt eller max 330 på en enskild punkt. Dörr i A-klass innehåller ej brännbart material.

EI-klass

Anger integritet samt värmeledning i minuter. Max temeraturstegring 140/180C.
Maximalt 140 i genomsnitt eller max 180 på en enskild punkt.

*Dörr i EI-klass får bytas mot motsvarande dörr i A-klass, förutsatt att den ej innehåller brännbart material (BBR 5:6214).

Produktens röktäthet och brandmotstånd

Brandprovningen utförs utav Statens provningsanstalt (SP) där produktens brandmotstånd utsätts för en bestämd temperaturpåverkan, normalt motsvarande en brand i ett rum. Brandmotstånd är en eller flera egenskaper hos den sammansatta konstruktionen, t.ex. en ståldörr och därmed inte en egenskap hos de ingående materialen. Konstruktionen kan sedan klassas i så kallade brandtekniska klasser.

Rök- och gastäthet Sa/Sm

Branddörrar klassificeras normalt avseende motstånd mot brand. Till brandklassningen kan det ibland tilläggas en klassning mot rök och gas. Detta är dörrens förmåga att reducera eventuellt läckage av rök eller gas från en brand. Röktäthet hos dörrar betecknas med S och har två underklasser. Sa är beteckningen för röktäthet vid rumstemperatur och Sm betecknas för täthet av rök vid 200 °C. Dessa två klassningar kan kombineras eller klassas separat.

Vill du ha ytterligare information, hör gärna av dig på 0581-377 80

Våra klasser

Brandskydd

Läs mer

Säkerhet

Läs mer

Ljudisolering

Läs mer

Klimat

Läs mer

Skottsäkerhet

Läs mer

Brandgastäthet

Läs mer

Explosionsskydd

Läs mer

Korrosivitetsklass

Läs mer

Campus-usö-örebro-ståldörr-Maxidoor-4
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier och aluminiumpartier.

Läs mer

Bygg
Vilka branscher är våra produkter förekommande inom?

Våra dörrar återfinns på samhällets mest centrala funktioner som sjukhus, fängelser, rättscentrum samt inom fastighet och industri.

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Vilken säkerhetsdörr behöver jag? Lugn, vi hjälper dig!

Vi håller hårt på både vår produktkvalitet och leveranskvalitet vilket medför att vi löser komplexa projekt i nära samarbete med både uppdragsgivare och leverantörer för bästa resultat.

Läs mer