Dela sida

Varför du ska investera i en skyddsdörr

21 april 2024
Skyddsdörr
Dela sida

Att investera i en skyddsdörr är en kritisk åtgärd för lokaler, bostadsrättsföreningar och företag. En högklassad dörr inte bara minskar risken för inbrott och skadegörelse utan också skyddar värdefulla tillgångar och bidrar till ökad trygghet. Denna artikel utforskar de många fördelarna med att välja en säkerhetsdörr av hög klass och hur det kan påverka säkerheten i din byggnad.

Vikten av högt klassad skyddsdörr

En väl placerad skyddsdörr kan spela en avgörande roll i säkerheten för byggnader, företag och bostadsrättsföreningar. Valet av dörr med rätt säkerhetsklass är kritiskt för att effektivt skydda mot potentiella risker.

Otillräckligt skydd med lägre säkerhetsklasser
Dörrar med en lägre säkerhetsklass, såsom RC1 och RC2, eller de utan någon skyddsklassning alls, erbjuder inte tillräckligt skydd i miljöer där risk för inbrott och skadegörelse är hög. Dessa dörrar har ofta svagheter i konstruktionen som lätt kan utnyttjas av inbrottstjuvar, vilket resulterar i flera problem som ökad risk för inbrott. Svagheter i dessa dörrar, som t.ex. enklare lås eller svagare material, gör det enklare för inbrottstjuvar att forcera dörren. Men även risk för ekonomiska förluster då inbrott kan leda till direkta ekonomiska förluster genom stöld av värdefulla föremål och tillgångar. Slutligen kan också brott mot byggnadens säkerhet kan resultera i komprometterad personlig säkerhet och riskerar att skada byggnadens strukturintegritet.

Skydda värdefulla tillgångar
För platser där det finns högt värderade tillgångar är behovet av säkerhet än mer kritiskt. Exempel på sådana tillgångar inkluderar:

Dyra maskiner och utrustning
Speciellt i industriella eller kommersiella miljöer där maskiner ofta representerar en stor del av företagets kapital.

Värdefulla produkter
Produkter som kan vara lockande för tjuvar, antingen på grund av sitt monetära värde eller på grund av deras unika egenskaper. Vanliga exempel är juvelerarbutiker, klockbutiker, märkesklädesbutiker samt olika former av banker.

Känslig information
I en värld där information är makt, är skyddet av känsliga data av yttersta vikt. Detta inkluderar både fysiska dokument och elektroniska data som kan lagras inom byggnaden.

Skyddsdörr

Översyn av säkerhetssystemet

Investering i en skyddsdörr är bara början. För att skapa en omfattande säkerhetslösning bör man också överväga:

Övriga potentiella sårbarheter
Kontrollera fönster och andra ingångar som kan vara enklare att forcera.

Inbrottslarm
Se till att ha ett effektivt inbrottslarm som är anslutet till en larmcentral. Det bör vara högljutt och regelbundet testat för funktion.

Kameraövervakning
Ett kameraövervakningssystem kan ge snabb respons vid inbrott.

Sensorer
Installation av sensorer på fönster och dörrar för att upptäcka obehöriga försök att komma in.

Lås och karm
Kontrollera att låset och karmen är lika säkra som dörrklassningen. För säkerhetsdörrar rekommenderas motorlås för bästa säkerhet.

Att öka byggnadens värde och trygghet med en skyddsdörr

En väl vald skyddsdörr bidrar inte bara till fysisk säkerhet utan också till en ökad känsla av trygghet för medarbetare och boende. Detta gäller alla ingångar – från huvudentré till trapphus, källare och cykelrum.

Avskräckande effekt

En kombination av en högklassad skyddsdörr, bra lås, kameraövervakning och tydlig märkning om övervakning kan avsevärt minska risken för inbrott. Denna avskräckande effekt är en viktig del av ett effektivt säkerhetssystem.

Skyddsdörr

Val av rätt säkerhetsdörr

När man står inför uppgiften att välja en säkerhetsdörr för ett byggnadskomplex, är det viktigt att noggrant bedöma vilken typ av dörr som bäst möter de specifika säkerhetsbehoven. I större byggnader, där olika delar kan ha varierande säkerhetskrav, bör man överväga en högre säkerhetsklassning för huvudentréer, som RC3 eller RC4. Dessa dörrar är utformade för att stå emot mer sofistikerade inbrottsmetoder och erbjuder starkare skydd. För mindre kritiska områden i byggnaden kan dörrar med en lägre säkerhetsklassning vara ett effektivt och kostnadseffektivt alternativ.

Anpassa skyddet efter verksamhetens behov
Valet av skyddsdörr påverkas starkt av vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden och vilka värden som behöver skyddas. För mindre företag, som verkstäder eller småkontor, där risknivån för inbrott är relativt låg, kan en dörr med säkerhetsklass RC2 eller RC3 vara tillräcklig. Dessa dörrar erbjuder ett bra skydd utan de höga kostnaderna som är förknippade med dörrar av högre säkerhetsklasser. Det är också viktigt att överväga dörrar utan glasinsatser, särskilt om säkerhet är en hög prioritet, eftersom glas kan utgöra en sårbarhet.

Övriga viktiga aspekter att överväga
Utöver inbrottsskyddet är det viktigt att inte glömma andra säkerhetsaspekter som brandmotstånd och ljudisolering. Dessa egenskaper kan vara avgörande i byggnadskomplex och företagsmiljöer. Dessutom spelar estetiken en viktig roll, särskilt i områden där kunder och besökare kommer. Många moderna säkerhetsdörrar kombinerar hög säkerhet med estetiskt tilltalande design, vilket är viktigt för att upprätthålla en välkomnande och professionell atmosfär. Möjligheten att anpassa dörrarna efter specifika behov, inklusive storlek, färg och integrerade säkerhetssystem, är en annan faktor som kan spela en avgörande roll i ditt val av dörr.

Tillbehör och installation

För att ytterligare förstärka säkerheten hos en skyddsdörr, är det viktigt att överväga tillbehör och specialinstallationer. Dessa tillägg kan signifikant öka dörrarnas motståndskraft mot inbrottsförsök och skapa en mer omfattande säkerhetsbarriär.

Brytskydd
Brytskydd är en vital komponent i att förstärka säkerhetsdörr. De fungerar genom att försvåra för inbrottstjuvar att använda hävstångsverktyg som kofötter eller brytjärn. Moderna brytskydd är ofta konstruerade i högkvalitativa, hårdhetsförstärkta material som stål, vilket ger en extra barriär mot fysisk manipulation. Brytskydd placeras strategiskt vid låspunkter och gångjärn, vilket är de vanligaste punkterna för inbrottsförsök.

Extra lås
Installation av extra lås förstärker dörrens säkerhetsfunktioner genom att lägga till fler låspunkter, vilket gör det svårare för inbrottstjuvar att forcera dörren. Beroende på säkerhetskrav kan olika typer av lås implementeras, som kodbaserade lås, biometriska lås eller traditionella cylindrar. Varje typ erbjuder olika nivåer av säkerhet och användarvänlighet. Extra lås kan ofta integreras med befintliga larm- och övervakningssystem för en mer sömlös säkerhetsupplevelse.

Magnetkontakter och rörelsesensorer
Monterade på dörren för att aktivera ett larm om dörren manipuleras eller tvingas upp.

Att välja rätt tillbehör och genomföra noggrann installation är avgörande för att maximera effektiviteten hos en skyddsdörr. Genom att kombinera robusta brytskydd, extra lås och andra säkerhetstillbehör, kan man skapa en högeffektiv säkerhetsbarriär som skyddar mot inbrottsförsök. Detta förstärker inte bara den fysiska säkerheten utan bidrar även till en ökad känsla av trygghet för dem som befinner sig inom byggnaden.

Skyddsdörr

Sammanfattning och de 5 bästa skälen till en investering i skyddsdörr
 • Ökad säkerhet
  Skyddsdörrar av hög klass minskar risken för inbrott och skadegörelse.
 • Skydd av tillgångar
  Effektivt skydd för värdefulla och känsliga tillgångar.
 • Ökad trygghet
  Bidrar till en känsla av säkerhet och trygghet för de som använder byggnaden.
 • Avskräckande effekt
  En synlig högklassad säkerhetsdörr avskräcker potentiella inbrottstjuvar.
 • Långsiktigt värde
  En god investering som ökar byggnadens värde och attraktivitet.

Att investera i en skyddsdörr är en avgörande åtgärd för att säkra och skydda dina lokaler, bostadsrättsföreningar och företag. Genom att välja rätt dörr och tillbehör kan du skapa en trygg och säker miljö för alla som använder byggnaden.