Profilsystem

Vi erbjuder både standard- och specialprodukter för byggbranschen inom profilsystem, glaspartier. Vi hjälper dig också med projektering och montering.

Dela sida

Stålpartier så som du behöver dem

Stål lämpar sig väl för entrélösningar och andra lösningar med glasytor som ska hålla hög kvalitet och funktion över tid. Materialet har många egenskaper som efterfrågas i miljöer där både utformning, funktion och beständighet är viktiga aspekter.

Söker du en speciallösning?

Gå vidare

stalglaspartier-maxidoor-fs
Stålparti MD350

Lämplig för invändiga miljöer såsom bostäder, skolor och vårdinrättningar.

BrandEI 30
Ljudreduk

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Stålparti MD565

Lämplig för kontors-, affärsbyggnader, flerbostadshus, skolor och vårdinrättningar.

Brand
Ljudreduk 36 db

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Stålparti MD765

Lämplig som dörr, fönster och skjutdörrsparti i offentliga byggnader så som skolor, sjukhus, affärsbyggnader och daghem.

BrandEI 60
Ljudreduk

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Stålparti MD950

För invändigt bruk. Bäst lämpad för dörr-, fönster-, väggpartier och skjutdörrar i miljöer så som kontors- och affärsbyggnader, skolor, banker, hotell samt vårdinrättningar.

BrandEI 60
Ljudreduk36 db

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Stålparti MD956

För utvändigt bruk. Bäst lämpad för dörr-, fönster-, väggpartier och skjutdörrar i miljöer så som kontors- och affärsbyggnader, skolor, banker, hotell samt vårdinrättningar.

BrandEI 60
Ljudreduk36 db

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Stålparti MD976

Brandisolerat stålglasparti. Bäst lämpad för dörr-, fönster-, väggpartier och skjutdörrar i miljöer så som kontors- och affärsbyggnader, skolor, banker, hotell samt vårdinrättningar.

BrandEI 60
Ljudreduk36 db

Läs mer

stalglaspartier-maxidoor-fs
Stålparti MD790

Lämplig som vägg, dörr och fönster i offentliga byggnader så som skolor, sjukhus, affärsbyggnader och daghem.

BrandEI 60
Ljudreduk

Läs mer

Campus-usö-örebro-ståldörr-Maxidoor-4
Ta del av vårt kompletta standardsortiment

Sortimentet består av svenskproducerade kvalitetsdörrar testade under tuffa förhållanden. Välj mellan bland annat täta säkerhetsdörrar, stålpartier och aluminiumpartier.

Läs mer

Entreprenad-pg
Vi står för totalentreprenad och projektledning

MaxiDoor har lång erfarenhet av samarbeten i projektform med uppdragsgivare, när lösningen är komplex. Därför kan vi åta oss ansvaret för planering, projekthantering och utförande.

Läs mer

fragor-svar
Personlig vägledning och långsiktighet är viktigt för oss

Vi hjälper dig få klarhet genom att redovisa en väldokumenterad process. MaxiDoor hjälper dig från idé till installerad dörr.

Läs mer