Share Page

Säkerhetsdörrar-RC4
RC4 säkerhetsdörrar – bästa lösningen för hög säkerhet
Prioritera första angreppspunkt MaxiDoor installerar exempelvis specialanpassade RC4-dörrar till entréer, passager och skyddsrum. Det kan gälla skolor, sjukhus, butiker, företagslokaler, parkeringshus med mera. Försäkringsbolag har ofta krav på skyddsklass 2 vilket innebär en RC3 dörr. Vi rekommenderar minst RC3 till yttre ingångar och RC4 då man vill säkra byggnaden från inbrott, då de är första […]

Read more

Discover the advantages of our custom-made steel glass doors!
Our steel glass doors are a very popular product due to their combination of appearance and high security. In addition, glass partitions open up spaces and let in light! At MaxiDoor, we rarely supply just a door, we develop a complete solution. Based on a drawing or a request, we fill the passage with a single or double door [...]

Read more