Dela sida

RC4 säkerhetsdörrar – bästa lösningen för hög säkerhet

14 augusti 2023
Säkerhetsdörrar-RC4
Dela sida

Prioritera första angreppspunkt

MaxiDoor installerar exempelvis specialanpassade RC4-dörrar till entréer, passager och skyddsrum. Det kan gälla skolor, sjukhus, butiker, företagslokaler, parkeringshus med mera.
Försäkringsbolag har ofta krav på skyddsklass 2 vilket innebär en RC3 dörr. Vi rekommenderar minst RC3 till yttre ingångar och RC4 då man vill säkra byggnaden från inbrott, då de är första angreppspunkt vid inbrott. Av den anledningen ska de i regel ha högst skydd. Den yttersta ingången ska alltid ha så pass högt inbrottsskydd att inbrottet inte kan genomföras. Antingen avbryts det i förtid eller så lyckas inte tjuven. För ett optimalt totalskydd kan dessa dörrar även med fördel utrustas med elektrisk låsning som kopplas till larmsystem.

MaxiDoors dörrar som går att få i RC4-klass

RC4-klassad entrédörr till förlossningen på O-huset vid Huddinge sjukhus, Stockholm 

Vad är en RC4-dörr?

RC4 är egentligen inte en specifik dörr, utan en angivelse på vilket typ av motståndsklassning dörren har. En RC4-klassad dörr kan därmed exempelvis vara en ståldörr, branddörr eller ett stålglasparti. Dörrtillverkare, inklusive MaxiDoor, väljer av praktiska skäl att ha med motståndsklassen i namnet på dörren. Detta då motståndsklassen i flertalet fall är vad en inköpare söker efter primärt. Många byggnader har specifika krav gällande vilken klass dörrarna ska ha för att klara av byggnadens bestämda totalskydd. Totalskyddet består av en sammanställning av alla byggnadens sårbara punkter som fönster, dörrar, väggar, låstyper, brandskydd och mer. 

Vad betyder begreppet?

RC står för ”Resistance class” och 4:an är den nivån av motstånd som dörren erbjuder. En dörr med klass 4 är ansedd som en högsäkerhetsdörr och är svår att forcera, även med verktyg. Skalan för RC går mellan RC1 och RC6. Skalan är en Europastandard för inbrottssäkerhet och utgör en grund för svenska testningsorgan.