Dela sida

6 åtgärder för ökad inbrottssäkerhet

29 december 2023
Inbrottsskydd
Dela sida

Enligt Länsförsäkringar drabbas 4 av 10 företag av brott, varav hälften av dem står för inbrott och stöld. Det innebär att cirka 20 % av alla företag drabbas av inbrott eller stöld.

På MaxiDoor arbetar vi primärt med ståldörrar och partier. Trots det blir vårt ansvar i projekten ofta mycket mer omfattande än själva dörrlösningen. Även om vår produkt slutar med en dörr eller ett glasparti i de flesta fall, är den huvudsakliga lösningen som kunden är ute efter en ökad inbrottssäkerhet. Vi hjälper kunden med riskanalys och rådgivning, och tillsammans med våra samarbetspartners kan vi även hjälpa kunden att skapa en förbättrad inbrottssäkerhet på flera nivåer. Nedan har vi listat 6 av de bästa och mest kostnadseffektiva åtgärderna ett företag kan göra för att snabbt förbättra sin inbrottssäkerhet.

Inbrottssäkerhet

Gör en riskbedömning för att identifiera era sårbarheter

Det är alltid en bra början att titta på vilka sårbarheter som finns. Det går att komma långt själv genom att iscensätta ett inbrott och ställa sig frågan hur snabbt eller enkelt en inbrottstjuv kan ta sig in i byggnaden och vad som potentiellt kan bli stulet.

Se över era dörrar
Till att börja med är det alltid en bra idé att ta reda på hur hög skyddsklass era dörrar har. Har exempelvis er entrédörr skyddsklass RC3 innebär det att den är testad för att emotstå ett inbrottsförsök i minst 5 minuter med kraftfulla verktyg.

Se över övriga ingångar
Se även över så att alla ingångar som en inbrottstjuv potentiellt skulle kunna ta sig in via är bevakade med kamera och rörelsesensorer. Detta gör att vaktpersonal snabbt kan ingripa vid ett pågående inbrott. Det sista ni vill är att lämna en ingång obevakad så att inbrottstjuven får möjlighet att ta god tid på sig.

Kartlägg värdefulla dokument och utrustning
Identifiera vilka dokument eller vilken utrustning som det hade varit mest skadligt att gå miste om och hitta sätt att säkra upp dessa föremål. Maskiner kan låsas fast och dokument kan på olika sätt skyddas digitalt, så de aldrig enbart finns tillgängliga lokalt.

En del går att göra internt och vid helhetstag bör en expert konsulteras
Det går som sagt att komma långt internt, men det är alltid bäst att anlita en expert för att se över helheten. Fördelen är att en expert har erfarenheten av att ha hanterat många olika inbrottssituationer tidigare. En säkerhetsexpert kan på ett helt annat sätt veta hur inbrottstjuvar tänker, och troligen hitta svagheter som ni inte ens har tänkt på.

Olika aktörer som kan erbjuda en säkerhetsbesiktning av er verksamhet:

 • Försäkringsbolag
 • Lås- och säkerhetsföretag
 • Företag med en produkt nischad mot säkerhet, exempelvis MaxiDoor
 • Säkerhetskonsulter

Kontakta oss på MaxiDoor så kan vi hjälpa er, eller så kan vi rekommendera en lämplig leverantör baserat på ert behov.

Inbrottssäkerhet

Öka säkerhetsklasserna på era dörrar, portar och lås

Det finns många sätt att ta sig in i en byggnad, och de vanligaste är genom fönster och dörrar. Det går att göra mycket för att öka upp svårighetsgraden för en inbrottstjuv gällande dörrar. Märker en tjuv att dörren inte ger med sig alls, avbryts ofta inbrottsförsöket av den anledningen. För själva dörren finns 5 huvudsakliga kategorier att överväga för att försvåra för tjuven.

 • Byt ut hela dörren till en modell med högre skyddsklass
  Detta är den enklaste och kanske mest effektiva lösningen, då en säkerhetsdörr med högre skyddsklass ofta är utrustad med många komponenter och material som man annars själv kan få komplettera en lägre klassad dörr med. Exempel på sådant som ingår i en högre klassad dörr är: kraftigare grundkonstruktion, flera låspunkter och ökat utrymme för dörrelektronik. Att ta reda på er dörrs skyddsklass är enkelt: titta på dörrens baksida, alltså den smala delen på motsatt sida om dörrlåset. Där är dörren märkt med en klassning mellan RC2 och RC6. Vanligast är RC2-RC4. En RC4-klassad dörr är att betrakta som tillräckligt säker i de flesta sammanhang och bör enbart bytas ut mot en högre klassad dörr vid särskilda fall, där säkerheten är av högsta vikt. Läs mer om våra säkerhetsdörrar.
 • Byt ut låset och slutblecket mot elektroniska modeller med högre skyddsklass
  Generellt sett är mekaniska lås mindre säkra än elektroniskt anslutna modeller. Har ni ett lås som enbart öppnas med nyckel och inte alls är elektroniskt anslutet finns där en svaghet ni kan eliminera. Det bästa är självklart elektroniska modeller som samtidigt är väldigt robusta i konstruktionen. Ett elektroniskt lås har fördelen att det kan avisera larmcentralen vid minsta lilla stöt, angrepp eller öppningsförsök. Moderna lås från exempelvis Exma, Steplock, Assa och Safetron innehåller flertalet smarta finesser, vilket gör låset svårt att forcera. Kombinera ett mekaniskt slutbleck med ett motorlås och anslut dessa till ert larmsystem för bästa säkerhet. En annan kombination är att använda motorslutbleck med ett mekaniskt lås. Minst en av de två delarna bör vara elektronisk.
 • Gör extraförstärkningar av era dörrar och portar
  Om ni inte har möjlighet att byta ut alla säkerhetsdörrar går det att förbättra säkerheten avsevärt med olika tillbehör, vilket kan innebära en lägre kostnad. Först och främst kan dörren utrustas med låsbom och hänglås, där hänglåset skyddas av ett klippskydd i stål. Ni kan även utrusta alla dörrar med ett extra brytskydd, vilket är en stålpanel som skyddar karmöppningen och gör det mycket svårare att bryta upp dörren, exempelvis med en kofot. Slutligen kan ni, om ett uttag för detta finns, installera ett extralås. Detta görs förslagsvis via ert lokala lås- eller dörrföretag. Extralåset installeras vanligen en halvmeter över ert vanliga lås. Välj gärna hakregel för detta extralås. Det förstärker dörrens motståndskraft och gör den svårare att forcera. Många verkstäder och industriverksamheter har endast en port som yttre skal. Innanför står ibland mycket värdefull utrustning som är helt avgörande för verksamheten. Gällande pardörrar bör man se över så de har hävarmskantreglar, både upptill och nedtill, samt gärna en låsbar spanjolett. Takskjutportar kan förstärkas genom ett eller två hänglås som fästes i skenan upptill. Både pardörrar och takskjutportar kan ytterligare förstärkas med hänglås och låsbom.
 • Skapa en ytterligare barriär genom en dörrsluss
  Med tillräckligt bra verktyg och erfarna inbrottstjuvar går en säkerhetsdörr att ta sig igenom. Detta är vedertagna fakta. Vad vi diskuterar är ofta i stället hur lång tid det tar och huruvida larmtjänst och polis kan anlända innan ett inbrott kan genomföras. Något som försvårar oerhört är att skapa en dörrsluss, eller enkelt uttryckt en dubbel entré. Det är vanligt på banker, köpcentrum, matbutiker, flygplatser och diverse andra offentliga miljöer. Detta innebär att den första yttre dörren inte ger ett direkt tillträde till byggnaden. Inbrottstjuven behöver därmed ta sig igenom ytterligare en dörr med lika hög svårighetsgrad. En dörrsluss är en mer kostsam investering än de två övriga, men skapar en väldigt hög nivå av säkerhet, som inte bara gör ett inbrott svårt att genomföra. Det avskräcker även tjuven från att ens försöka, vilket är bland de bästa skydden mot inbrott. En dörrsluss kan byggas till en befintlig entré. Man bygger ett inre glasparti med skyddsglas och en ny säkerhetsdörr. I kombination med detta ser vi även över er befintliga dörr, så att den håller samma skyddsnivå som den inre entrén.
 • Installera pollare eller betongelement framför entréerna
  En mer ovanlig men riskabel inbrottsmetod är att köra in ett fordon i ett entréparti för att snabbt ta sig förbi entrén och komma in i lokalen. Det kan röra sig om så kallade ”smash and grab-stölder” eller ett inbrott i en företagslokal där inbrottstjuven tar risken att direkt aktivera larmet, då själva stölden eller sabotaget beräknas ta mycket kort tid. Eliminera risken för detta genom att sätta upp betongsuggor framför sårbara delar av byggnaden. Det kan vara framför entréer och dörrar eller byggnaden i allmänhet. Dessa går även att installera i marken, så att de är upp- och nedfällbara och kan aktiveras när byggnaden ej används.

För beställning av motorlås och slutbleck kan ni besöka vår samarbetspartner Göthes Industribeslags e-handel på www.gothes.se/motorlas/

Inbrottsskydd

Säkra upp inbrottsskyddet i era fönster

Ett företags fönster utgör ofta en stor sårbarhet. Det gäller för lokaler såväl som privata bostäder. Fönster är ofta sämre utrustade än dörrar och därför väljer tjuven inte sällan ett fönster istället för en dörr, om fönstret är lättillgängligt.

Så vad kan då göras för att säkra upp fönstren? Först och främst behöver det säkerställas att fönstren till lokalen inte går att ta sig igenom enbart genom att krossa dem med kofot eller annat vanligt redskap.

 • Glaslarm med ytmonterad glaskrossdetektor
  Varje fönster bör ha en glaskrossdetektor installerad. Detta är en liten men mycket känslig sensor som installeras i två delar, en på insidan och den andra på utsidan. Vid yttre påverkan eller krossning av glas sätter denna detektor i gång larmet och sparar därmed värdefull tid. Med en sådan detektor aktiveras larmet tidigt i stället för när tjuven tagit sig in och byggnadens interna rörelsesensorer aktiverar larmet.
 • Byt ut fönsterglaset till skyddsglas
  Den mest effektiva åtgärden är att byta glasen i fönstren till skyddsglas. Att samtidigt öka antal glas i fönstret är en bra idé. Generellt sett är 3-glasfönster ansett som tillräckligt säkert, under förutsättning att skyddsglas finns på plats. Notera att om byggnaden har många fönster kan det vara lämpligt att primärt försöka byta ut glaset på de fönster som är mest lättillgängliga, exempelvis de på marknivå.
 • Minimera insyn
  Har ni dyr utrustning i er lokal gör ni bäst i att låta så få personer som möjligt vet om detta. Det är en bra idé att inte skylta med sådant som skulle kunna bli stöldgods. Överväg att frosta de fönsterglasen som har mest insyn. Att möblera om i lokalen eller se till att dra för gardiner eller persienner vid stängning kan vara alternativa lösningar.
 • Installera fönstergaller på de mest sårbara fönstren
  Trots att det estetiskt inte är det vackraste med ett fönstergaller är det mycket effektivt. Lyckas tjuven krossa glaset, även om ovanstående åtgärder tagits i bruk, kan ett skyddsgaller sätta stopp för inbrottet. Ett galler kan med fördel installeras vid verkstadsfönster, källarfönster och övriga fönster runtom byggnaden.
 • Installera säkerhetsspanjolett och fönsterlås för inbrottsäkra fönster
  Dagens fönster styrs ofta av en spanjolett. De kan ha olika säkerhetsnivåer och erbjuda olika mycket skydd. Se över hur inbrottssäkra era fönster är och byt om möjligt ut era spanjoletter till säkerhetsspanjoletter. En sådan är låsbar från insidan med nyckel och har flera och starkare låskolvar, samt ett mer robust lås i sin helhet. Utöver ny spanjolett kan ett fönsterlås installeras. Det installeras på insidan av fönstret och gör att fönstret inte går att öppna, även om handtaget skulle gå att få upp.

Inbrottssäkerhet

Installera säkerhetsbelysning för byggnad och kringområde

Det finns olika typer av belysning som kan installeras för ökad säkerhet. En del kan vi kalla aktiv belysning, det är den belysningen som alltid är på för att avskräcka. Detta då inbrottstjuvar tenderar att arbeta under mörkrets beskydd. Den andra delen kan vi kalla passiv belysning, som aktiveras genom rörelsesensorer, vilket har en liknande, men något annorlunda, funktion.

Aktiv belysning
Det är en förhållandevis kostnadseffektiv investering att primärt se till att byggnaden är upplyst ifrån alla vinklar. Att automatisera viss variation för inomhusbelysning kan vara en bra idé för att imitera närvaro i lokalen. Olika typer av LED-strålkastare utomhus skapar en mindre inbrottsvänlig miljö. Nästa nivå är att skapa ett yttre skal av belysning en bit ifrån byggnaden, exempelvis intill infarter, parkeringar och tillhörande grönområden, beroende på hur ert företags kringmiljö ser ut. Ljus från gatustolpar och strålkastare gör ert företag mycket mindre inbrottsvänligt. Tjuvar gillar naturligtvis inte att känna sig bevakade, vilket dessa åtgärder bidrar till.

Passiv belysning
Dessa typer av strålkastare har en del olika funktioner som är värda att nämna. Dels är de kopplade till rörelsesensorer, vilket gör dem mer energismarta än de lampor som står på under längre perioder. Men de är också väldigt psykologiskt påverkande. Att en stark strålkastare plötsligt tänds skapar en känsla av att bli iakttagen, vilket avskräcker tjuven. Dessutom är det inte alls ovanligt att dessa strålkastare också är direktkopplade till ett kameraövervakningssystem, som direkt börjar spela in vid rörelse. Dessa kameror är i nästan alla fall också uppkopplade till larmcentraler, vilket innebär att en väktare direkt kan se vad som aktiverat lampan. Så den känsla av att vara iakttagen som den plötsligt tända lampan ger är ofta befogad. Tjuven vet att när lampan tänds kan ofta redan väktare och polis vara på väg, vilket innebär att klockan tickar.

Skapa en yttre barriär med stängsel, grindar och väggar

Om ert företag inte har installerat ett stängsel eller grindar runtom byggnaden skapas både fysiska och psykologiska möjligheter till närmanden från oönskade besökare. Visst är ett stängsel inte omöjligt att ta sig över med en stege, eller rentav genom att klättra. Men det är inte endast det fysiska skyddet som spelar in här. Att ha ett yttre stängsel markerar en tydlig gräns. När den har passerats bör inkräktare vara på sin vakt och förstå att de möjligtvis är övervakade, då de obehörigt befinner sig på annans mark. Ett stängsel kan, baserat på säkerhetsbehov, också kompletteras med taggtråd, rörelsesensorer, belysning och kameror. Detta bildar ett mycket starkt yttre skydd, som ofta är mer passande för större företag med höga säkerhetskrav.

En ytterligare aspekt, som främst större företag prioriterar och som är värd att nämna i kombination med en yttre barriär, är naturligtvis en grind eller en bom. Grinden möjliggör för ert företag att få mycket bättre kontroll på alla fordon som besöker fastigheten. Således kan ni få bättre översikt över vilka som kan ha haft tillgång till känslig information om byggnadens struktur och eventuella sårbarheter. Grindar är ofta sammankopplade med någon form av loggningssystem, vilket gör att besökare av företaget kan finns loggade, med uppgifter som namn, fordon och ärende.

Slutligen: Glöm inte att skylta upp vid er yttre barriär, men även i allmänhet runt dörrar och vid andra lämpliga platser. Skyltar och stickers är ofta ingen stor investering, men kan fungera väldigt bra i avskräckande syfte. Sätt upp tydlig skyltning som visar att ni använder er av kameraövervakning och att larmtjänst ansvarar för området, samt att området ej får tillträdas.

Investera i ett bra säkerhetssystem som kopplar samman alla delar

Sist men inte minst så finns det diverse olika typer av kamera- och larmövervakningssystem. I dessa system är allt sammankopplat, som dörrar, fönster, sensorer, belysning och mycket mer. De är navet i hela er säkerhetsstruktur och är uppkopplade till väktare som kan rycka ut vid minsta lilla indikation på inbrott.

Det mest grundläggande att installera för hög säkerhet är tre saker: Ett passersystem som loggar varje inträde till byggnaden, ett kameraövervakningssystem och ett inbrottslarm som går vid obehörigt intrång. Ofta installeras samtliga delar av ett säkerhetsföretag. De ser till att allt kopplas ihop så att de olika delarna pratar med varandra. Om larmet går tittar väktare först på kamerorna för att avgöra om en utryckning behöver göras. Nedan specificerar vi de viktigaste delarna att tänka på och investera i gällande ett säkerhetssystem:

 • Passersystem
  Ett passersystem möjliggör dörröppning genom användning av tagg, nyckelbricka eller biometrisk identifiering. Dörren öppnas sedan elektroniskt genom ett motorlås som tar emot en krypterad signal från passersystemet, som instruerar dörren att öppnas. Gällande passersystem är det viktigt att ge ut personliga åtkomstmedel för att veta precis vem som gått in vid vilket tillfälle. Därefter kan åtkomstloggar övervakas för att upptäcka misstänkt aktivitet, eller användas som underlag för att utreda ett inbrott i efterhand. Skulle ett åtkomstkort eller en nyckeltagg bli borttappad, eller om man helt enkelt misstänker att de har hamnat i fel händer, kan den genom ett centralstyrt system avaktiveras och ersättas. Passersystemen kan ställas in så att det krävs flera nivåer av autentisering för att låta någon ta sig in. Exempel på detta kan vara nyckeltagg samt kod. Det vill säga, enbart en tagg räcker inte för att få tillträde till byggnaden. En nyckeltagg kan tappas bort, stjälas eller upphittas. Då ska inte enbart den räcka för att ta sig in i byggnaden. Det finns också biometriska autentiseringssystem, som använder fingeravtryck eller ögonigenkänning. Detta är en högre nivå av säkerhet som vanligen används vid högsäkerhetsanläggningar, exempelvis inom kemisk industri, läkemedelstillverkning, datahallar och militära organisationer. Dessa verksamheter lämnar mycket liten, eller ingen, marginal för sabotage, och felsteg kan få förödande konsekvenser.
 • Kameraövervakning och larm
  Detta är en av de viktigaste åtgärderna som ett företag kan göra för att öka sin inbrottssäkerhet. Vid installation av kameror är det viktigt att tänka på att de verkligen fångar in alla tänkbara vinklar och ingångar som en inbrottstjuv kan använda. Dessutom bör de optimalt vara fixerade på ett sätt som gör att de inte kan riktas om, tas ned eller täckas över. De kan sättas upp dolt, så att de är svåra att upptäcka; på en höjd för att vara svåra att nå eller under en skyddande kupol. Kameraövervakningen bör vara uppkopplad mot ett centralstyrt larmsystem som antingen spelar in konstant, eller som spelar in direkt vid aktivering genom en rörelsesensor. Kameraövervakningen bör vara direktuppkopplad mot larmcentral som är instruerad att rycka ut vid ett misstänkt inbrott. En larmsiren är ofta något som installeras i samband med kameraövervakning. Sirenen har en viktig funktion och bör i nästan alla fall inkluderas i helhetslösningen. Den fungerar avskräckande och kan notifiera personer i närheten att ringa polis.
 • Rörelsesensorer
  Dessa sensorer är viktiga för larmsystemets funktion. Ofta är det en sensor som aktiverar larmet eller aviserar larmcentralen om att ett potentiellt inbrott är på gång. Rörelsesensorer kan med fördel installeras för:
  – Dörrar och lås
  – Fönster
  – Staket
  – Lampor
  – På öppna ytor i lokal och utanför lokal
Skyddsklasser för företag och försäkring

Ert företags försäkringskostnad baseras på vilken skyddsklass företaget har. Skyddsklassen beror på risken för inbrott för verksamheten som bedrivs, och vilken nivå av stöldgods som finns tillgängligt. Försäkringsbolagen förhåller sig till skyddsklass i skalan 1-3 och utgår i regel från normen SSF 200 ”Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler”.

Skalan beskrivs i enkelhet nedan:

Skyddsklass 1
Ingen eller låg mängd begärlig egendom.
Krav på R2C enligt EN1627 med godkänd låsenhet för dörr och fönster.

Skyddsklass 2
Mer begärlig eller delvis stöldbegärlig egendom.
Krav på RC3 enligt EN1627 med godkänd låsenhet för dörr och fönster.

Skyddsklass 3
Stöldbegärlig egendom/tillgångar och/eller högre skyddsvärde.
Krav på RC4 enligt EN1627 med två godkända låsenheter för dörr och fönster.

Avslutande ord

Det finns mycket som företag kan göra för att öka sin säkerhet. Denna artikel fungerar som en guide gällande de mest generella, kostnadseffektiva och viktiga åtgärder som små till medelstora företag kan göra för att öka sitt inbrottsskydd. Om ni inte redan har dessa åtgärder på plats finns, enligt oss, lösningar som med relativt enkla medel går att genomföra. Vilka som är bäst för just er beror på er unika situation. Detta är inte att betrakta som rekommendationer som fungerar för alla företag, utan något som enligt vår erfarenhet är bra för många företag och myndigheter som vi har arbetat med. Utöver punkterna ovan kan det vara klokt att se över sin cybersäkerhet för att minska tillgången till lösenord, affärssystem och dylikt, eftersom försummelse gällande detta också kan leda till oönskad åtkomst till företagets byggnad.

Punkterna ovan är enbart tips gällande en produkt eller ett produktområde inom inbrottssäkerhet som exempelvis lås, belysning eller säkerhet. Dessa områden erbjuder hos respektive expertföretag ett mycket större helhetserbjudande. Kontakta MaxiDoor för våra rekommendationer på leverantörer inom valt produktområde.